USŁUGI BHP

W ramach usług i jednorazowych zleceń wykonujemy

 • szkolenia wstępne bhp (instruktaż ogólny)
 • szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych oraz pracodawców
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp oraz instrukcji stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz udział w postępowaniach powypadkowych
 • sporządzanie dokumentacji stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • sporządzanie dokumentacji bhp wymaganej przepisami prawa pracy (rejestry, karty, protokoły)

INFORMACJE

Portrait of asian engineer standing in the factory

Usługi z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej realizujemy w ramach stałych umów współpracy jak również w ramach jednorazowych zleceń. Podejmując współpracę z nami znajdziecie Państwo rozwiązanie dla wielu swoich potrzeb w obszarze bhp, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.

Usługi realizowane są w uzgodnionych z klientem terminach. Rozliczenia następują na podstawie faktury po realizacji usługi. Zapraszamy do współpracy.

 • sporządzanie dokumentacji bhp wymaganej przepisami prawa pracy (rejestry, karty, protokoły)
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wykonywanie badań w środowisku pracy lub uczestnictwo w przeprowadzanych badaniach środowiskowych
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • obliczanie wydatku energetycznego pracownika (do zasadności wydawania posiłków profilaktycznych)
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego czynników biologicznych środowiska pracy
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • inne…

INNE USŁUGI

 • sprzedaż odzieży roboczej oraz obuwia roboczego
 • wynajem (dzierżawa) odzieży
 • pranie i drobne naprawy odzieży roboczej