Ustalanie środowiska zimnego

*** Nowe podejście do ustalania środowiska zimnego *** Środowisko zimne występuje m.in. na stanowiskach pracy w pomieszczeniach, w których przetwarza się lub przechowuje żywność (chłodnie i mroźnie) lub na otwartej przestrzeni w sezonie zimowym. Ochrona pracownika przed niekorzystnymi skutkami ...

Zobacz więcej

Pyły drewna – frakcja wdychalna

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018, poz. 1286) wszystkie rodzaje drewna zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Organizacji Badań ...

Zobacz więcej

Dyplom jubileuszowy

W dniu 2 października 2018 roku w sali kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 65-lecia działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz 25-lecia powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Podczas tej uroczystości zostały wręczone ...

Zobacz więcej

Recent Posts