USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. – o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców.

Sejm zniósł okresowe szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych chyba, że rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ...

Zobacz więcej

Oznaczenie „skóra” przy 184 substancjach absorbowanych przez skórę

Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wprowadza oznaczenie „skóra” przy 184 substancjach, które mogą być absorbowane przez skórę. Oznakowanie ...

Zobacz więcej

Recent Posts