USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. – o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców.

Sejm zniósł okresowe szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych chyba, że rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ...

Zobacz więcej

Oznaczenie „skóra” przy 184 substancjach absorbowanych przez skórę

Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wprowadza oznaczenie „skóra” przy 184 substancjach, które mogą być absorbowane przez skórę. Oznakowanie ...

Zobacz więcej

Ustalanie środowiska zimnego

*** Nowe podejście do ustalania środowiska zimnego *** Środowisko zimne występuje m.in. na stanowiskach pracy w pomieszczeniach, w których przetwarza się lub przechowuje żywność (chłodnie i mroźnie) lub na otwartej przestrzeni w sezonie zimowym. Ochrona pracownika przed niekorzystnymi skutkami ...

Zobacz więcej

Recent Posts