Zmiany w prawie BHP w szkołach

*** Uwaga – nastąpiła zmiana rozporządzenia w sprawie bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – wchodzi w życie z dniem 29.11.2018 roku *** Dziennik Ustaw z 14.11.2018, poz. 2140 !!! Poniżej kilka zmian: – dyrektor prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów ...

Zobacz więcej

Certyfikat eksperta

Zobacz więcej

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. – o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców.

Sejm zniósł okresowe szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych chyba, że rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ...

Zobacz więcej

Recent Posts