Oznaczenie „skóra” przy 184 substancjach absorbowanych przez skórę

Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wprowadza oznaczenie „skóra” przy 184 substancjach, które mogą być absorbowane przez skórę. Oznakowanie ...

Zobacz więcej

Ustalanie środowiska zimnego

*** Nowe podejście do ustalania środowiska zimnego *** Środowisko zimne występuje m.in. na stanowiskach pracy w pomieszczeniach, w których przetwarza się lub przechowuje żywność (chłodnie i mroźnie) lub na otwartej przestrzeni w sezonie zimowym. Ochrona pracownika przed niekorzystnymi skutkami ...

Zobacz więcej

Pyły drewna – frakcja wdychalna

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018, poz. 1286) wszystkie rodzaje drewna zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Organizacji Badań ...

Zobacz więcej

Recent Posts