KONFERENCJA – „PRACUJ NA ZDROWIE”

W dniu 14 listopada 2017 roku odbyła się konferencja „Pracuj na zdrowie” zorganizowana przez  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, zamykająca polską edycję europejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie„.

Konferencja odbyła się w Poznaniu, w Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3, sala EXPO.
Perfex S.C. reprezentował Tomasz Tandek – ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP-PIB.

Podczas konferencji omówiono wyzwania i szanse wynikające z różnorodności wiekowej pracowników, efektywność zespołów wielopokoleniowych oraz związek między zarządzaniem wiekiem, a dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
Doświadczeni prelegenci – naukowcy, wykładowcy i trenerzy przedstawili nowe trendy w organizacji pracy i zarządzaniu pracownikami.
Dodatkowo praktyczne aspekty powyższych zagadnień zaprezentowali przedstawiciele takich firm i zakładów pracy jak: Volkswagen Poznań, Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Szczecinie i EmiTel Sp. z o.o.
Uczestników konferencji zaproszono także na część specjalną konferencji – pokaz filmu pt. Automatic Fitness i towarzyszący mu wykład pt. “Przyszłość pracy”, który przedstawiła dr Joanna Wrzesińska, pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej.

Konferencja „Pracuj na zdrowie” była wydarzeniem organizowanym w ramach polskiej edycji europejskiej kampanii pn.„ Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” i stanowiła jej oficjalne zamknięcie.

admin
admin

0 Comment

Leave Comment