KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę: Centrum Ochrony Pracy PERFEX s.c. Agnieszka Wilant – Tandek, Tomasz Tandek z siedzibą w Lęborku przy ul. Henryka Łasaka 5/16, w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie mojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Jestem świadomy/świadoma, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska Pracy „PERFEX” S.C.

ul. Staromiejska 4/1
84-300 Lębork

 

59 8627 927
+48 602 376 792
info@perfex.com.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Oddziały PERFEX s.c.

Biuro PERFEX
76 – 200 Słupsk
ul. Władysława IV 9

Biuro VOP
75 – 204 Koszalin
ul. Jana z Kolna 18/3

person

Kierownik laboratorium
Tomasz Tandek
+48 602 376 792
tomasztandek@perfex.com.pl


Kierownik techniczny
Mateusz Kołacki
+48 577 376 792
mateuszkolacki@perfex.com.pl

Recent Posts