Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

W dniu 15 maja 2017 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona 45. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także prac naukowo-badawczych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy

 

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i organizacyjne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kategoria A          – do Rad Terenowych NOT     – do 25 czerwca 2017 r.
Kategoria A, B     – do Sekretariatu Konkursu       do 30 września 2017 r.

 

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi
do 31 grudnia 2017 r.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl

 

Regulamin konkursu

Formularz konkursowy

 

Link do strony konkursu: link

Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: link

admin
admin

0 Comment

Leave Comment