Oznaczenie „skóra” przy 184 substancjach absorbowanych przez skórę

Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wprowadza oznaczenie „skóra” przy 184 substancjach, które mogą być absorbowane przez skórę.
Oznakowanie substancji „notacją” skóra oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową. Oznakowanie „skóra” jest wskazówką dla pracodawcy, że nawet jeżeli wartość NDS jest dotrzymana, to substancja może stwarzać zagrożenie ze względu na wchłanianie przez skórę, oraz że należy przedsięwziąć specjalne środki ostrożności, które zapobiegną kontaktowi substancji ze skórą. Mogą to być nie tylko środki ochrony indywidualnej takie jak rękawice ochronne, ubrania ochronne, krem ochronny, ale także inne środki. Może to być ograniczenie kontaktu z substancją lub oddzielenie pracownika od źródła przez np. zdalne sterowanie. Jeżeli dla substancji oznakowanej „skóra” jest ustalona wartość dopuszczalnego stężenia w materiale biologicznym (DSB), to rekomendowane jest prowadzenie monitoringu biologicznego narażenia.

admin
admin

0 Comment

Leave Comment