OFERTA PIERWSZA POMOC

Portrait of asian engineer standing in the factory

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy adresowane są do osób, które zawodowo nie są związane z medycyną. Do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników wyznaczonych do udzielanie pierwszej pomocy w firmach oraz zobligowanych do odbywania szkoleń w powyższym zakresie.

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Podczas zajęć praktycznych wykorzystywany jest odpowiedni sprzęt imitujący realne sytuacje np. fantomy do praktycznych ćwiczeń obejmujących naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ćwiczebne defibrylatory AED. Szkolenie oparte jest przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych, symulowanych scenariuszach dotyczących stanów zagrożenia życia zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Oprócz zdarzeń mogących wystąpić w firmach prowadzimy również szkolenia związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych, w sytuacjach wypadkowych na ulicy. Słuchacze mogą wziąć udział np. w symulacji „dachowania” samochodem.

Przykładowe zagadnienia części praktycznej szkolenia:

 • ewakuacja z zadymionych pomieszczeń
 • ćwiczenia z posługiwania podręcznym sprzętem gaśniczym oraz hydrantami wewnętrznymi

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Tematyka szkolenia dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb Klienta.

Przykładowe zagadnienia szkoleniowe:

 • 1. Wstęp do szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, system ratownictwa w Polsce.
 • 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • 3. Reanimacja krążeniowo – oddechowa dorosłego.
 • 4. Reanimacja krążeniowo – oddechowa dziecka.
 • 5. Postępowanie z poszkodowanym w wypadku samochodowym.
 • 6. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
 • 7. Krwotoki.
 • 8. Złamania.
 • 9. Ciało obce w ranie.
 • 10. Zadławienia u dzieci i dorosłych.
 • 11. Uszkodzenie klatki piersiowej i brzucha.
 • 12. Zatrucia tlenkiem węgla (czad).
 • 13. Uszkodzenie czaszkowo – mózgowe.
 • 14. Ułożenie poszkodowanego-pozycja boczna bezpieczna.
 • 15. Utrata przytomności, omdlenia.
 • 16. Udar cieplny.
 • 17. Oparzenia termiczne.
 • 18. Oparzenia chemiczne.
 • 19. Środki odurzające.
 • 20. Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
 • 21. Apteczka pierwszej pomocy.

Cel szkolenia to przede wszystkim nabycie przez słuchaczy elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

Recent Posts