Perfex
Zobacz więcej

Centrum Ochrony Pracy „Perfex” s.c.

Z zaangażowaniem, odpowiedzialnie i w dobrych relacjach pomagamy Pracodawcom znaleźć wewnętrzną siłę i kierunek rozwoju, żeby byli bardziej świadomi i bezpieczni.
Dlatego wszystko co robimy, służy temu, by ich wspierać, by zwiększać ich poczucie bezpieczeństwa.

Na własnej skórze przekonaliśmy się ile problemów ma Przedsiębiorca prowadzący swoją firmę. Wspomagamy więc Przedsiębiorców we wszystkich sprawach trudnych związanych z prawem pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz całą logistyką administracyjną. Przedsiębiorca ma zająć się rozwojem i prowadzeniem własnej firmy, a my zajmujemy się resztą tematów.

„Perfex” s.c. to doświadczenie i siła sprawdzonego zespołu specjalistów z różnych dziedzin  związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. W naszym zespole pracują specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy ds. ochrony przeciwpożarowej, specjaliści ds. kadr i płac, ratownicy medyczni, inspektorzy ochrony danych osobowych, biegli sądowi, eksperci ds. bhp certyfikowani przez CIOP-PIB, prawnicy, rzeczoznawcy, pracownicy naukowi z całego kraju oraz inni specjaliści zajmujący się procedurami bezpieczeństwa. 

Łączy nas wspólna pasja oraz wspólny cel – zwiększanie poczucia bezpieczeństwa.

Dlaczego to robimy?

Nasza misja

Z zaangażowaniem, odpowiedzialnie i w dobrych relacjach pomagamy Pracodawcom znaleźć wewnętrzną siłę i kierunek rozwoju, żeby byli bardziej świadomi i bezpieczni.
Dlatego wszystko co robimy, służy temu, by ich wspierać.

Kim jesteśmy

Centrum Ochrony Pracy „Perfex” s.c. to doświadczenie i siła sprawdzonego zespołu specjalistów z różnych dziedzin działających na rzecz i w imieniu Pracodawców. Wspomagamy Przedsiębiorców we wszystkich sprawach związanych z prawem pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną danych osobowych. W naszym zespole współpracują ze sobą ludzie pełni pasji i wiary w to co robią. Nasz zespół składa się ze specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, kadr i płac, inspektorów ochrony danych osobowych, biegłych sądowych, ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, prawników, ratowników medycznych, trenerów i szkoleniowców.

Z życia Perfex s.c.

0901, 2019
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Obowiązek szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

0901, 2019
Wyróżnienie dla Perfex

Wyróżnienie dla Perfex

Wyróżnienie dla Centrum Ochrony Pracy „Perfex” s.c. w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. 46 edycja, Warszawa, 2018 r.

1912, 2018
Finał konkursu O!znaki pracy 2018

Finał konkursu O!znaki pracy 2018

W dniu 4 grudnia odbył się uroczysty finał konkursu fotograficznego i filmowego O!ZNAKI PRACY 2018 – „Winosfera”, Warszawa, ul. Chłodna 31.

Przejdź do góry strony