Perfex
Zobacz więcej

Centrum Ochrony Pracy „Perfex” s.c.

Z zaangażowaniem, odpowiedzialnie i w dobrych relacjach pomagamy Pracodawcom znaleźć wewnętrzną siłę i kierunek rozwoju, żeby byli bardziej świadomi i bezpieczni.
Dlatego wszystko co robimy, służy temu, by ich wspierać, by zwiększać ich poczucie bezpieczeństwa.

Na własnej skórze przekonaliśmy się ile problemów ma Przedsiębiorca prowadzący swoją firmę. Wspomagamy więc Przedsiębiorców we wszystkich sprawach trudnych związanych z prawem pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz całą logistyką administracyjną. Przedsiębiorca ma zająć się rozwojem i prowadzeniem własnej firmy, a my zajmujemy się resztą tematów.

„Perfex” s.c. to doświadczenie i siła sprawdzonego zespołu specjalistów z różnych dziedzin  związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. W naszym zespole pracują specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy ds. ochrony przeciwpożarowej, specjaliści ds. kadr i płac, ratownicy medyczni, inspektorzy ochrony danych osobowych, biegli sądowi, eksperci ds. bhp certyfikowani przez CIOP-PIB, prawnicy, rzeczoznawcy, pracownicy naukowi z całego kraju oraz inni specjaliści zajmujący się procedurami bezpieczeństwa. 

Łączy nas wspólna pasja oraz wspólny cel – zwiększanie poczucia bezpieczeństwa.

Platforma edukacyjna

Szkolenia Online

Platforma edukacyjna oferuje szkolenia online. Aby skorzystać z oferty należy zalogować się na portalu: https://szkolenia.polskagrupabhp.pl/

Kalendarz szkoleń

Oferta szkoleń: bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc przedmedyczna, szkolenia specjalistyczne, szkolenia dla laboratoriów środowiskowych, ochrona środowiska. Szkolenia oferowane w ramach Centrum Ochrony Pracy "Perfex" s.c. oraz Polskiej Grupy BHP.

Dlaczego to robimy?

Nasza misja

Z zaangażowaniem, odpowiedzialnie i w dobrych relacjach pomagamy Pracodawcom znaleźć wewnętrzną siłę i kierunek rozwoju, żeby byli bardziej świadomi i bezpieczni.
Dlatego wszystko co robimy, służy temu, by ich wspierać.

Kim jesteśmy

Centrum Ochrony Pracy „Perfex” s.c. to doświadczenie i siła sprawdzonego zespołu specjalistów z różnych dziedzin działających na rzecz i w imieniu Pracodawców. Wspomagamy Przedsiębiorców we wszystkich sprawach związanych z prawem pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną danych osobowych. W naszym zespole współpracują ze sobą ludzie pełni pasji i wiary w to co robią. Nasz zespół składa się ze specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, kadr i płac, inspektorów ochrony danych osobowych, biegłych sądowych, ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, prawników, ratowników medycznych, trenerów i szkoleniowców.

Z życia Perfex s.c.

0908, 2021
Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony środowiska

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony środowiska

Przedsiębiorco! Martwisz się ciągłymi zmianami w przepisach związanych z ochroną środowiska? Przestań się zamartwiać - Oddaj to nam.

0106, 2021
Obsługa z zakresu kadr

Obsługa z zakresu kadr

Obsługa z zakresu kadr (obsługa kadrowa) dotyczy wszystkiego co w firmie związane jest z zasobami ludzkimi.

1005, 2021
Centrum Ochrony Pracy „Perfex” s.c. współpracuje z Najlepszymi!!!

Centrum Ochrony Pracy „Perfex” s.c. współpracuje z Najlepszymi!!!

To już siódmy rok od kiedy Centrum Ochrony Pracy „Perfex” s.c. współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Przejdź do góry strony