Perfex

Ochrona środowiska

Obsługa z zakresu ochrony środowiska

Przedsiębiorco! Martwisz się ciągłymi zmianami w przepisach związanych z ochroną środowiska? Co jakiś czas Masz wrażenie, że czegoś nie dopilnowałeś: sprawozdania, opłaty, pomiary, przeglądy, raporty. Przestań się zamartwiać - Oddaj to Nam. Specjaliści ds. ochrony środowiska Perfex sp. z o.o. z pasją wykonają za Ciebie kompleksowo usługi z zakresu ochrony środowiska.
Wraz ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, wdrażającymi wymogi unijne z zakresu ekologii, przedsiębiorstwa zmuszone są wielokrotnie do podejmowania działań zmierzających do poprawy i ochrony środowiska naturalnego. Jesteśmy firmą, która w tej dziedzinie wspiera swoich Klientów i pomaga rozwiązać ich problemy związane z tym obszarem. Wykonujemy dokumentację oraz niezbędne sprawozdania, które pozwalają naszym klientom postępować zgodnie z prawem.

Dokonujemy przeglądu najważniejszych dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa, regulujących obszar ochrony środowiska pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Identyfikujemy niezgodności i obszary ryzyka oraz wskazujemy zgodne z prawem, ale zarazem praktyczne możliwości zmiany procedur postępowania.
Pomagamy Tobie Drogi Przedsiębiorco osiągać cele biznesowe poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług i rozwiązań z obszaru ochrony środowiska. Naszym celem jest budowa długotrwałych relacji, opartych na harmonijnej współpracy z Klientami. 

Usługi, które wykonamy za Ciebie z zakresu ochrony środowiska to m.in:

 • przeglądy ekologiczne
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • raport KOBIZE – sporządzanie i weryfikacja
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami (wniosek, pozwolenie, zezwolenie)
 • ewidencja odpadów (KEO i KPO)
 • sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami (zużytymi bateriami, akumulatorami, sprzętem elektrycznym i elektronicznym)
 • roczne sprawozdania dotyczące opłaty produktowej
 • roczne sprawozdania dotyczące wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
 • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • opracowywanie operatu wodnoprawnego
 • opracowywanie wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza
 • ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, substancji chemicznych
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych służących ochronie środowiska
 • pomoc w opracowaniu technologii zagospodarowania odpadów
 • usługi outsourcingu w ramach nadzorowania ochrony środowiska w firmach
 • identyfikacja wymagań prawnych z ochrony środowiska
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi z ochrony środowiska
 • OPERAT PRZECIWPOŻAROWY ZAWIERAJĄCY WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ INSTALACJI

Przejdź do góry strony