Perfex

Laboratorium

Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska Pracy posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 1509
wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
Akredytowana działalność określona jest w zakresie akredytacji wydanym przez PCA nr AB 1509

 Zakres Akredytacji

FORMULARZ ZLECENIA

Oferujemy akredytowane badania i pomiary w zakresie:

 • badanie hałasu w środowisku pracy
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe
 • badanie stężenia pyłów – frakcji wdychalnej i respirabilnej
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na substancje organiczne i nieorganiczne
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na metale i ich związki
 • badanie stężenia tlenku węgla
 • pomiary drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne
 • pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach
 • pomiary oświetlenia awaryjnego

Dodatkowo wykonujemy (P):

 • badanie hałasu w środowisku ogólnym
 • badanie stężeń substancji chemicznych, metali, gazów
 • badanie mikroklimatu umiarkowanego, zimnego, gorącego
 • pomiary wydatku energetycznego metodą tabelaryczną i metodą wentylacji płuc
 • badania pól elektromagnetycznych
 • badania skuteczności wentylacji: grawitacyjnej, mechanicznej (nawiewnej, wywiewnej)
  *(P) badania podzlecane

Oferujemy również

 • opracowanie dokumentacji po wykonanych pomiarach (karty i rejestry czynników szkodliwych)
 • wykonanie pomiarów i dobór ochronników słuchu
 • wykonanie pomiarów elektrycznych

Nasze atuty:

 • praktyczne podejście i doradztwo w zakresie badań i pomiarów środowiska pracy
 • profesjonalna obsługa klienta
 • krótkie terminy realizacji badań i pomiarów
 • konkurencyjne ceny

Przejdź do góry strony