Perfex

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony środowiska

Utworzono: 09-08-2021

Przedsiębiorco! Martwisz się ciągłymi zmianami w przepisach związanych z ochroną środowiska?

Co jakiś czas Masz wrażenie, że czegoś nie dopilnowałeś: sprawozdania, opłaty, pomiary, przeglądy, raporty.

Przestań się zamartwiać - Oddaj to nam. Specjaliści ds. ochrony środowiska Centrum Ochrony Pracy „Perfex” s.c. z pasją wykonają za Ciebie kompleksowo usługi z zakresu ochrony środowiska.

Usługi, które wykonamy za Ciebie z zakresu ochrony środowiska to m.in:

 •     przeglądy ekologiczne
 •     naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 •     raport KOBIZE – sporządzanie i weryfikacja
 •     sporządzanie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami (wniosek, pozwolenie, zezwolenie)
 •     ewidencja odpadów (KEO i KPO)
 •     sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami (zużytymi bateriami, akumulatorami, sprzętem elektrycznym i elektronicznym)
 •     roczne sprawozdania dotyczące opłaty produktowej
 •     roczne sprawozdania dotyczące wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
 •     zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 •     opracowywanie operatu wodnoprawnego
 •     opracowywanie wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza
 •     ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, substancji chemicznych
 •     doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych służących ochronie środowiska
 •     pomoc w opracowaniu technologii zagospodarowania odpadów
 •     usługi outsourcingu w ramach nadzorowania ochrony środowiska w firmach
 •     identyfikacja wymagań prawnych z ochrony środowiska
 •     ocena zgodności z wymaganiami prawnymi z ochrony środowiska.

Przejdź do góry strony