Perfex

Nowa platforma edukacyjna

Utworzono: 02-01-2021

Drogi Przedsiębiorco.

Stworzyliśmy dla Ciebie nowoczesną platformę szkoleniową.

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami można przeprowadzić w na dwa sposoby:
w formie kursu stacjonarnego (16 godzin lekcyjnych zajęć w tym ćwiczeń) lub w formie samokształcenia kierowanego. W drugim przypadku uczestnicy szkolenia otrzymują z wyprzedzeniem materiały do samodzielnej nauki lub dostęp do platformy e-learningowej. W wybranym przez siebie czasie przyswajają materiał objęty szkoleniem po czym przystępują do testu egzaminacyjnego. Przy wyborze tej formy zawsze zachęcamy do udziału w krótkim (1-2 godziny) wykładzie będącym podsumowaniem całości materiału przed wypełnieniem testu. Nie jest to jednak konieczne do zaliczenia szkolenia i przystąpienia do testu.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników placówek oświatowych i nauczycieli, oraz dla pracowników placówek służby zdrowia także można przeprowadzić w na dwa sposoby:

  • w formie kursu stacjonarnego (8 godzin lekcyjnych zajęć w tym ćwiczeń) lub
  • w formie samokształcenia kierowanego opisanego powyżej.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych również można przeprowadzić:

  • w formie kursu stacjonarnego ( 16 godzin lekcyjnych zajęć w tym ćwiczeń) lub
  • w formie samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych można natomiast ukończyć jedynie w formie instruktażu trwającego 8 godzin lekcyjnych. Dla tego rodzaju szkolenia forma samokształcenia nie jest dopuszczalna.

Przejdź do góry strony