Perfex

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Utworzono: 09-01-2019

*** OBOWIĄZEK SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ *** 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nakazuje Dyrektorom szkół i placówek w terminie do dnia 1 marca 2019 roku zapewnić stosowne przeszkolenie.

Wyciąg z rozporządzenia:

§ 1 pkt 9 – § 21 otrzymuje brzmienie: „Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.”

§ 2. Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do dnia 1 marca 2019 r.:
2) zapewnią przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – PROFESJONALNE PRAKTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ !!! PRZYSTĘPNE CENY I DOGODNE TERMINY !!!

K O N T A K T :

CENTRUM OCHRONY PRACY „PERFEX” S.C.

Staromiejska 4/1; 84 – 300 Lębork
tel. 59 8627 927; 602 376 792

e-mail: tomasztandek@perfex.com.pl

www.perfex.com.pl

Przejdź do góry strony