Perfex

Zmiany w prawie BHP w szkołach

Utworzono: 19-12-2018

*** Uwaga – nastąpiła zmiana rozporządzenia w sprawie bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – wchodzi w życie z dniem 29.11.2018 roku ***

Dziennik Ustaw z 14.11.2018, poz. 2140 !!!

Poniżej kilka zmian:
– dyrektor prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów
– dyrektor zapewnia uczniom miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych
– przejścia na terenie szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz zabezpiecza przed poślizgiem
– substancje chemiczne niebezpieczne i mieszaniny niebezpieczne należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu

Przejdź do góry strony