Perfex

Szkolenie okresowe dla służby bhp

Miejsce szkolenia: Kalisz - siedziba PG BHP
Data szkolenia: 2021-10-19 09:00
Typ szkolenia: Szkolenia BHP

 

Praktyczne szkolenie dla pracowników służby bhp. Cztery pełne dni szkolenia z praktykami branży bhp. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy - ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!

Program szkolenia obejmuje 32 godziny zajęć (program szkolenia opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami). Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Teoria podparta zostanie przede wszystkim wieloma przykładami z zakresu bhp wynikającymi z wielu nietypowych sytuacji w zakładach pracy. Tylko u nas szkolenia nastawione na tak praktyczna zagadnienia. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 (8 godzin lekcyjnych).

Wykładowcy / trenerzy

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną kadrę wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w służbie bhp w różnych branżach, inspektorów PIP, ratowników medycznych, specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej, specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów (prawników) z zakresu prawa pracy, ekspertów bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, biegłych sądowych, pracowników akademickich.
 

Ramowy program szkolenia obejmuje m.in.:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Nowoczesne metody pracy służb bhp
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i środowiska naturalnego
 • Metodyka i dydaktyka prowadzenia szkoleń (nowoczesne metody prowadzenia szkoleń)
 • Egzamin – test końcowy
 • Zakończenie szkolenia - uroczyste wręczenie zaświadczeń.
   

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają szczegółowy program zajęć drogą elektroniczną przed rozpoczęciem zajęć.

Miejsce szkolenia - sala wykładowa Centralnego Ośrodka Szkolenia Polskiej Grupy BHP; 62-800 Kalisz, ul. Zielona 18.

Koszt szkolenia – 550,00 netto/brutto (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

 • Materiały i pomoce dydaktyczne
 • Konsultacje z wykładowcami (w trakcie zajęć, oraz 30 dni po zakończeniu szkolenia, dla słuchaczy utworzona zostanie zamknięta grupa na FB)
 • Serwis kawowy, poczęstunek
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

Przed szkoleniem zostanie wystawiona faktura pro-forma. W przypadku uczestnictwa w szkoleniu większej ilości osób z jednego zakładu pracy koszt szkolenia wyniesie 450,00 netto/brutto od osoby.

 

Praktyczne szkolenie dla pracowników służby bhp

Przejdź do góry strony